Що таке коучинг — застосування, методи та види

Батьком засновникам коучингу вважають Т. Голв, який ще в 1974 році сформулював основні принципи цього методу. У книзі «Внутрішня гра в теніс» він виклав теорію суть, якої полягає в тому, що головний противник спортсмена він сам, а не інший гравець або зовнішні обставини. Гравець стикається з труднощами через внутрішні установок, невіри в свої сили, через так званого «противника в голові». Завданням коуча є наставництво, але не нав’язування тих чи інших дій. Він вчить самостійно шукати методи та шляхи для досягнення мети.

У 1992 році ідею коучингу із спорту в менеджмент і бізнес переніс Д. Уітмор. У своїй книзі «Коучинг високої ефективності» він розвинув ідеї методу.

Ще одним важливим етапом у розвитку коучингу стало заснування Університету коучів Т.Д. Леонардом.

Визначення і поняття

Коучинг особливий вид психологічної допомоги, націлений на мотивацію людини. В ході спільної роботи з коуч-тренером клієнт сам знаходить шляхи вирішення проблем, відповіді на мучать його питання. Коуч допомагає йому в ході бесіди, ділиться особистим досвідом або дає професійні поради, але не жорсткі рекомендації. Метод коучингу націлений на розкриття внутрішнього потенціалу. Він допомагає краще зрозуміти себе, оцінити свої сили, попрацювати над посиленням слабких сторін.

Коучинг своєрідний мікс тренінгів та консультацій психолога, але його метою є мотивація клієнта на подальший розвиток. Простіше кажучи, ставлячи питання клієнту, коуч допомагає краще розібратися в собі, своїх вчинках, знайти помилки або навпаки побачити сильні сторони. Таким чином, створюються сприятливі умови для всебічного особистісного розвитку.

Основні принципи роботи в коучингу базуються на наступних чотирьох позиціях:

 • Визначення і постановка мети
 • Визначення того наскільки на даному етапі реально досягти мети;
 • Розробка покрокового плану досягнення поставленої мети, пошук шляхів реалізації задуманого;
 • «Етап волі» — перехід до реальних дій.

На жаль коуч не в силах допомогти людині, яка не бажає змінювати своє життя, не готовому до активних дій.

Основні поняття, пов’язані з коучингом:

 • клієнт,
 • сесія,
 • формат.

В коучингу під клієнтом розуміється як людина, яка проходить індивідуальний курс, так і організація, керівництво якої звернулося до коуча для підвищення ефективності роботи.
Сесією називається безпосередня робота коуча з клієнтом. Це бесіда, побудована за певними правилами.

Формат — це те, як коуч взаємодіє з клієнтом. Це може бути як індивідуальне заняття, так і групове. Особисте спілкування або ондайн. Коуч може давати завдання клієнту, а може просто просити розповісти про те яких успіхів той домігся за минулий час або які невдачі зазнав.

Хто такий коуч?

Коуч — консультант допомагає клієнтам ставити реальні цілі і досягати їх. Як правило — це що відбувся і успішна людина, готовий розвиватися як особистість і професіонал, що не припиняє працювати над собою.

Коучу необхідно отримати сертифікат однієї з міжнародних «шкіл» коучингу.

Робота коуча спрямована на мотивацію клієнта до активних дій особистісний та професійний ріст, грамотній постановці цілей і виявлення власного потенціалу.

Чим відрізняється коучинг від тренінгу?

Тренінги (бізнес, особистісного росту і так далі) і коучинг досить близькі поняття і іноді їх плутають. Якщо відкинути рекламні висловлювання в стилі: «Коучинг — це можливість знайти свій власний шлях, знайти всі відповіді всередині себе», то головне відмінною рисою буде полягати в тому, що коучинг — це індивідуальна робота з клієнтом, а тренінг — групове заняття.

Звичайно, і тренери можуть переходити на індивідуальні заняття, а коучі — працювати з групою. Але в класичному розумінні терміна, коучинг завжди індивідуальні консультації.

Основні методи

Коучинг швидко розвиваються напрямок консультування і нові техніки з’являється досить таки часто. Але загальні принципи коучингу можна визначити наступним чином:

 • Відмова від «навішування ярликів» і «постановки діагнозів». Коучинг вчить тому, що всі люди хороші і гідні поваги.
 • Кожна людина може домогтися бажаного і у нього достатньо на це сил. Метод коучингу грунтується на тому, що потрібно позбавлятися від негативних установок і вірити в себе, не забувати розвиватися і поповнювати багаж знань;
 • Людина завжди приймає правильні рішення. Дотримуючись цього принципу коучингу можна навчитися примірятися зі зробленим вибором і його наслідками;
 • Основа будь-яких дій завжди позитивна, кожна людина, здійснюючи те чи інший вчинок, прагне щастя, використовуючи для цього різні методи.
 • Зміни частина життя і вони неминучі. Процес змін неминучий, але від того яка людина сьогодні, залежить ким він стане завтра.

Як працює коучинг?

Для простоти розуміння можна розділити коучинг на:

 • коучинг «зверху»,
 • коучинг «знизу».

У першому випадку коуч сам досяг успіху в якійсь області і тепер консультує і допомагає іншим розвиватися.

Коучинг «знизу» полягає в тому, що коуч не добився вражаючих результатів у сфері, в якій консультує. При цьому робота з таким коучем може привести набагато більше користі. Справа в тому, що для того, щоб пояснювати як щось, робити і вміти добре це робити, потрібні різні якості та навички.

Тому головним умінням коуча є здатність знаходити спільну мову з клієнтом, вміти пояснювати і ставити навідні запитання.

Суть коучингу «знизу» це погляд з боку на складну ситуацію іншої людини. А, як відомо, з боку простіше побачити «корінь» проблеми і знайти рішення. При цьому компетентний коуч не буде «задавлівать» клієнта порадами, а допоможе йому самому «дійти» до вірного рішення, ставлячи питання, спрямовуючи і підказуючи.

Якщо говорити про коучинг «зверху» то він заснований на тому, що успішна людина живе своїм життям, роблячи звичайні дії, а клієнт спостерігаючи наслідує йому.

Одним з видів коучингу «зверху» є менторство.

Менторство як вид коучингу

Основу менторства становить ідея — вирішити проблему можна тільки поглянувши на неї з іншого рівня. Ментор завжди більш успішна людина. Він дивиться на труднощі клієнта «зверху» і йому простіше знайти рішення, допомогти вийти на новий рівень.

Часто менторство поширене в бізнес середовищі. І в разі, коли людина роками намагається домогтися успіху, але залишається на тому, же місці, йому все важче без допомоги з боку знайти помилку в своїх діях. Почавши індивідуальну роботу з коучем-ментором, людина, щотижня розповідає про свої успіхи або невдачі, за минулі сім днів.

Запорукою успіху такого консультування, по-перше, стає той факт, що клієнт починає прикладати більше зусиль, щоб не «червоніти» перед більш успішною люди
ною. По-друге, промовляючи і структурируя в процесі спілкування з ментором свої дії, клієнт отримує можливість знайти помилку.

види коучингу

Коучинг зачіпає різні сфери життя. На цьому різноманітті грунтується одна з класифікацій, що виділяє наступні основні види коучингу:

 • Лайф-коучинг;
 • Бізнес-коучинг;
 • Особистий коучинг;
 • Спортивний коучинг;
 • Коучинг в сфері освіти;
 • Коучинг в сфері управління.

Лайф-коучинг

Основу лайф-коучингу становить навчання постановці цілей. Коуч допомагає клієнту краще зрозуміти себе і свої справжні бажання, розставити пріоритети. Людина починає відчувати себе впевненіше, розуміє необхідність роботи «тут і зараз» для створення бажаного майбутнього. У ритмі сучасного життя людям часто важко дотримати баланс між відпочинком і роботою, кар’єрою і особистим життям. Спілкування з лайф-коучем допоможе навести «порядок» в житті, навчитися планувати час, правильно ставити цілі.

Бізнес-коучинг

Методи коучингу ідеально підходять для бізнесу. Його суть полягає в допомозі клієнту вийти на новий рівень, чітко поставити цілі. Коуч допоможе скласти план дій для успішної побудови кар’єри. Суть бізнес-коучингу навчити людину швидко і правильно вирішувати складні питання. Часто консультування безпосередньо не пов’язано з професійною діяльністю клієнта.

Особистий коучинг

Коуч допомагає клієнту повірити в свої сили, позбавиться від впливу розчарувань і минулих невдач, змінити стиль мислення на позитивний. Завдяки коучингу людина вчиться в максимально короткі терміни з найменшими витратами досягти поставлених цілей. Клієнт перестає принижувати себе, і свої успіхи вірить в свою унікальність і цінність як особистості.

спортивний коучинг

Коуч допомагає, спортсмену позбутися страхів і зневіри в себе, розвинути сильні сторони. Спільна робота спрямована на роботу над собою, управління емоціями, підвищення завзятості.
Коучинг в сфері освіти.
В процесі роботи коуч допомагає підвищити мотивацію учнів до саморозвитку, розкрити потенціал. Учні, які пройшли курс «освітнього» коучингу досягають високих результатів без примусу. Коуч також допомагає організувати освітнє середовище і побудувати процес навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Коученг допомагає викладачам змінити ставлення до своєї роботи, почати використовувати нестандартні методи навчання.

Коучинг в сфері управління

Для коучингу в сфері управління характерні два основні методи. Перший метод полягає в структурування міжособистісних і професійних відносин в колективі. Другий метод заснований на плануванні і мотивації. Коучинг курси допомагають співробітникам розкрити свій потенціал, стати більш ініціативними і сумлінними, навчиться більш злагодженою та командній роботі.

Ще однією класифікація коучингу заснована на кількості учасників. Коучинг ділять на:

 • командний,
 • організаційний,
 • індивідуальний.

Командний коучинг проводять з групою осіб об’єднаних однією метою. Наприклад, співробітники, що працюють над одним проектом, або фахівці одного відділу для яких важлива робота в команді. Цей вид коучингу підходить і для спортивних команд, сімейних пар.

Організаційний коучинг — це робота з керівником організації (підприємства) для виявлення його особистого потенціал, а також потенціалу інших співробітників або всього підприємства. Цей вид коучингу спрямований на підвищення успішної роботи всієї організації.


Індивідуальний коучинг — це робота з людиною, яка зачіпає всі сфери його життя, спрямована на підвищення впевненості в собі, на постановку реальних цілей, і їх досягнення.

Як стати коучем?

Коучу не обов’язково мати дипломи психолога або психотерапевта. Йому досить базових знань психології, особливо психології спілкування. Для бажає освоїти професію коуча важливо жити усвідомленої життям і мати уявлення про власне майбутнє, розуміти необхідність постійної роботи над собою і вдосконалення в як в професійній сфері, так і особистісної.

Перші кроки в коучингу для багатьох професійних коучів були наступними:

 • перевірка власної готовності до цієї роботи за допомогою спеціальних тестів,
 • робота з коучем-ментором на початкових етапах,
 • пошук перших клієнтів на основі отриманого досвіду,
 • після першої сотні платних клієнтів, підвищення рівня кваліфікації, вкладення в професійний ріст.

У нашій країні навчитися коучингу можна в «медународно академії коучингу». Навчання проходить онлайн з використанням сучасних методик. За його результатом випускник отримує сертифікат міжнародного зразка. Система навчання підійде як для новачків, та ки для професіоналів охочих підвищити свою кваліфікацію.

Іншою можливістю навчитися коучингу є курси. Це можуть бути і онлайн заняття та майстер класи, засновані на особистому спілкуванні.

Ази коучингу можуть бути корисні як керівникам підприємств, так і звичайним людям, охочим знайти гармонію з собою і навчитися досягати поставленої мети.