Що таке толерантність — визначення, види та приклади

Медицина, політика, психологія, філософія, соціологія — кожна з цих наук дає різне визначення слову «толерантність». Активно стали застосовувати цей термін лише в кінці 90х- років минулого століття і до сих пір він викликає ряд протиріч і суперечок. Кожен з нас унікальна особистість, яка не схожа на іншу людину. Саме тому, ми прагнемо відшукати близьких по духу і захопленням людей. Дуже важливо відчувати себе чимось більшим, ніж просто самостійною одиницею в цьому величезному соціумі.

У кожного народу свій власний, унікальний менталітет і те, що в одній державі вважається нормою, в іншому — щось надзвичайне. Як толерантність звучить в загальному контексті? У 1995 році була підписана Декларація Принципів Толерантності, в якій термін толерантність охарактеризували як — терпимість по відношенню до інших людей, культурам, звичаїв і традицій, до індивідуальності й неповторності. Гармонія це в першу чергу різноманітність і тільки завдяки їй, люди ставляться один до одного з повагою і проживають в мирі та злагоді.

Толерантність в інших сферах діяльності:

 • в медицині «толерантністю» характеризує звикання організму до лікарського препарату. І з часом його потрібно все більше, щоб збільшити дозування і домогтися того самого ефекту, який був спочатку;
 • в музиці це в першу чергу прояв поваги до інших музичних напрямків, а також стилям;
 • в екології — розвиток біологічних організмів в будь-якому середовищі, навіть в найбільш не пристосованих для цього умовах.

Психологи про толерантність

Толерантність виступає одним з ключових принципів психотерапії, завдяки яким є можливість по цеглинці, поступово вибудувати довірчі відносини з клієнтом, не вдаючись при цьому до критики і якого-небудь осуду в його адресу. Психологи міркують про існування психологічного феномена толерантності, в якому присутній ряд наукових аспектів і загальних принципів:

 1. Моральний — основу цього принципу становить відстрочена агресія. Людина може з вами погодитися на поверхневому рівні, поки всередині нього поступово все закипає.
 2. Натьний — діти все прекрасно розуміють, але не проводять оцінку того, що відбувається. Цей підхід часто приносить набагато більше шкоди, ніж користі і все тому, що батьки можуть прищепити дитині не тільки гарне, але і погане.
 3. Моральний — в його основі лежить повне і усвідомлене прийняття того, що відбувається в житті людини. Цей вид толерантності можна назвати зрілим. На духовному рівні це особливе ставлення до кожного їх проявів в житті, які сприяють духовному розвитку особистості. В основі всіх притч лежить моральність.

Основне завдання психолога — сприяти розвитку толерантності, ключовими аспектами якої виступають:

 • емпатія, тобто емоційне сприйняття і чуйність людини;
 • здатність до ведення внутрішнього діалогу;
 • комунікабельність, яка полягає в налагодженні позитивних контактів з людьми.

Плюси і мінуси

Ідея цього поняття полягає в тому, що воно несе в собі добру справу для всього людства, але так насправді воно є? Невже ось так просто можна ввести одне поняття, які буде сприяти бути терпимими і ставитися з повагою до інших народів? Дане поняття толерантності можна сміливо тлумачити по-різному, не беручи до уваги будь-які загальноприйняті і прописані поняття, адже у медалі завжди є дві сторони і кожну з них обов’язково варто розглянути і проаналізувати детальніше.

Плюси толерантності:

 • людина стає більш гуманним;
 • можна сміливо долати будь-які свої страхи завдяки комунікації з людьми, які зовсім на тебе не схожі;
 • відбувається процес вироблення правильного розуміння, що кожна людина це яскрава індивідуальність і він самовиражається по-різному;
 • сприяє суспільному, а також особистісному розвитку через передачу знань і досвіду, завдяки активній взаємодії серед окремих людей або в цілому націй;

Мінуси толерантності:

 • часто під виглядом толерантності ховається маніпуляція свідомістю людей, і інші просто прикриваються благими намірами;
 • існує особлива тонка грань між поняттям толерантність і словом терпимість;
 • засоби масової інформації дуже часто прагнуть підмінити справжні поняття і цінності помилковими;
 • окрема категорія людей сприймає поняття «толерантність» як небажання вести активну боротьбу, тобто проявляти байдужість.

У чому відмінність від терпимості?

З латинської мови слово «терпимість» можна перекласти як «терпіння», а ось в тлумачному словнику дане слово виступає похідним від французького «терпимий». Ми звикли, що в російській мові це слово вживається зазвичай з негативним відтінком, і все тому, що людина переніс якісь позбавлення. Дуже важливо розуміти, що це два абсолютно різних слова, і вони відрізняються один від одного.

У товаристві «терпимість» — це коли люди відмовляють собі на свідомому рівні в прояві поганих емоцій, наприклад, ворогуючи один з одним. У людини може бути свого роду внутрішній протест, який здатний сформуватися в максимально найкоротші терміни і поступово зав’язується завдяки ЗМІ. Також це може бути ряд процедур, які сприяють врегулюванню конфліктних ситуацій між різними народами.

Толерантністю називають суспільне явище, процес формування якого відбувався протягом дуже довгого періоду часу і він передбачає відсутність у людини таких негативних рис, як ворожнеча і неприязнь до інших людей, які з якихось причин на нього не схожі. У соціумі досить часто виникають з якихось причин такі конфлікти.

Який вплив робить ксенофобія?

Досить часто в ЗМІ вживається слово «ксенофобія», яке перекладається з грецької як «боязнь незнайомих людей». Ксенофоб мислить трохи інакше, ніж звичайна людина і він ділить всіх людей на дві ключові категорії «свої» і «чужі». Насправді потік мігрантів завжди агресивно сприймається будь-яким корінним населенням країни. Вся справа в тому, що іноземці часто дозволяють собі неприпустимі речі, приїжджаючи в чужу країну, вони не тільки вивчати мову, пізнавати культуру цього народу і ведуть себе дуже нахабно. Толерантність має на увазі під собою відсутність ксенофобії, це мирне і гармонійне співіснування всіх людей на планеті.

види толерантності

Вчені стали розглядати даний термін з різних точок зору. Нічого не стоїть на місці і світ теж міняється, щось стає в ньому за лічені роки актуальним, в той же час з’являються «гострі» питання, які безпосередньо пов’язані з політичними відносинами, гендерними поняттями, міжнаціональними і релігійними питаннями. Можна сміливо розглядати толерантність як особливої ??сфери, яка дозволяє включати в себе унікальну типологію. М.С.Мацковскій відбив найхарактерніші для толерантності види: починаючи з освітньої, географічної, вікової м маргінальної і закінчуючи расової, гендерної, міжкласової і політичної.

Релігія і толерантність

У кожного етносу є своя релігія, яка несе в собі особливий сакральний компонент, який відрізняє її від інших конфесій. У минулі століття багато правителі вважали свою релігію єдиної, тому робили спроби стерти з лиця землі інші народи, а разом з ними і їхні вірування. Що ж таке релігійна толерантність сьогодні? Кожна людина має право вибрати будь-яку релігію, яка прийнята в країні, навіть якщо вона не відноситься до чільним релігій. Однозначно, є терпимість до іншої віри, і вона виступає заставою мирного взаємодії між різними людьми.

Прояв толерантності до інвалідів

Дуже важливо, щоб людина проявляла до всього живого, що його оточує милосердя, щире співчуття. Завдяки правильному вихованню в дитинстві в свідомості поступово відкладається правильна манера поведінки. Тому, необхідно проявляти толерантність по відношенню до людей з обмеженими можливостями через свого здоров’я. Це якість характеризує вас як зрілу особистість, яка здатна до співчуття. З боку держави проявом толерантності по відношенню до інвалідів буде надання робочих місць, а також інклюзивна освіта для кожного, хто захоче його отримати.

Про етнічної толерантності

Етнічною ідентичністю називають приналежність до свого етносу, до свого народу з так званим засвоєнням багатовікових традицій, цінностей і досвіду. Питання толерантного ставлення на адресу представників інших національностей можна розглядати в контексті шанобливого і довірливого ставлення до того, який спосіб життя ведуть люди і яких принципів дотримуються. Справа в тому, що основною проблемою толерантності в поліетнічних на території поліетнічних країн набуває глобального значення. Зворотною стороною цього поняття можна назвати интолерантность, тобто нетерпимість, яка є ще одним приводом для суперечок, а також міжнаціональних суперечностей.

Що таке гендерна толерантність?

Важливо ставитися з повагою і спілкуватися на рівних з людиною, не залежно від його статевої приналежності — це і є гендерна толерантність. Насправді це поняття є дуже і дуже нестійким в суспільстві, так як з роками більшість гендерних стереотипів змінюються і це стає причиною негативної реакції в суспільстві, і розвитком численних фобій. Наприклад, існує поняття интолерантность до іншої статі, тобто сексизм, по суті виступає особливим видом дискримінації.

Про політичної толерантності

Розглядаючи толерантність в політиці, слід позначити, що вона виступає готовністю уряду, до ведення так званого конструктивного діалогу з іншими державами. На всі 100% реалізуватися може політична толерантність тільки на просторах держави, яка прийняла демократичний режим влади і воно виражається в так званій процедурі врегулювання міжнаціональних суперечок і конфліктів, в дотриманні прав людини, а також шанобливе ставлення до різних політичних переконань, які в свою чергу не суперечать чинному законодавству. Можна сміливо називати політичну толерантність глобальним процесом, від якого багато в чому залежить мир на планеті Земля.

Сама по собі толерантність і так звана політкоректність поняття взаимопроникающие в сучасному суспільстві. Вперше стали розглядати питання політкоректності на території Сполучених Штатів Америки, коли афроамериканці висунули вимоги виключити з англійської мови слово, яке на їхню думку звучало вельми образливо і характеризувало расу — «black». Політкоректність це в першу чергу заборона на вживання образливих слів, які можна застосувати на адресу особи, яка належить до іншої статі, національності або сексуальної орієнтації. За останні роки все частіше спалахують в різних куточках США протести, засновані на політичній толерантності.

Для характеристики особистості часто використовують кілька підвидів толерантності:

 • ситуативна, тобто застосування досліджуваного, по відношенню до якогось конкретного людині. Наприклад, може бути використана фраза низького рівня «як же вона мене бісить», середнього рівня «мені не завжди вдається її зрозуміти» або високого рівня «з тобою завжди так легко і комфортно»;
 • типологічна, це ставлення досліджуваного до якоїсь певної категорії, або ж типу людей. Це може бути поділ за етнічною приналежністю, політичними поглядами, або ж національною ознакою;
 • професійна, тобто відношення досліджуваного до оточуючих тебе людей: клієнти, колеги по роботі, співробітники. Ви повинні контактувати і підтримувати з ними зв’язок в зв’язку з веденням професійної діяльності;
 • загальна, прояв комунікативної толерантності на основі всіх перерахованих вище критеріїв.

Загальні ознаки інтолерантності і терпимості

Не завжди прагнення людини вести себе толерантно може привести до так званої моральної толерантності. Зазвичай, в більшості випадків воно закінчується на так званої моральної складової терміна «толерантність» і в процесі придушення внутрішнього свого неприйняття. Будь-який прояв інтолерантності або навпаки, толерантності буде властиво не тільки по відношенню до якихось глобальних проблем, наприклад соціальних проблем і т.д.

Відмінності в життєвій позиції і в рисах характеру людей:

 • почуття гумору. Воно обов’язково повинно бути здоровим і на відміну від толерантну людину у інтолерантності воно відсутнє і така персона просто не може посміятися над своїми недоліками, в ній відсутня нотка самокритичності і будь-які жарти на адресу своєї персони людина буде сприймати як критику;
 • самореалізація. Толерантні люди прагнуть самореалізуватися по життю, воно готові «гризти граніт науки», вельми допитливі і завжди раді допомогти ближньому своєму. Для інтолерантності особистості така манера поведінки зовсім не властива, вони не можуть співпереживати і не знають, чого хочуть від життя;
 • адекватна оцінка своєї значущості. Завдяки толерантному настрою можна сміливо припустити, що під толерантністю варто розглядати усвідомлення власних недоліків. Людина себе оцінює адекватно і знає гідності якими варто пишається, і мінуси з якими варто боротися. Інтолерантні люди постійно виступають з обвинувальної позицією на адресу відносини недоліків інший персони, часто випинаючи напоказ свої достоїнства;
 • почуття захищеності. Інтолерантні люди часто не розбираються в ситуації, тому все незнайоме здається їм загрозою і зазіхає на безпеку;
 • відповідальність. Толерантна людина знає, в які моменти варто взяти на себе відповідальність і він не звинувачує оточення в тому, що вони щось вороже задумали проти нього. Причини невдач завжди варто шукати тільки в собі.